„Zakladi Göcsej-a, gozd in drevo”

Razstava v mestu Lenti