Mestna občina Murska Sobota je pristopila k projektu Biosfernega območja Mura, ki bo razglašeno v okviru Unescovega programa Man and the Biosfere. V okviru tega projekta je pomembno tako zavedanje o biovrednosti tega območja, kot tudi ustrezno in trajnostno izkoriščanje tega območja za sonaravni razvoj regije.

 

Mura je del širšega evropskega rečnega sistema Donave, ki ima pomembno ekološko vlogo v Evropskem merilu.

 

V tem smislu je projekt priložnost za pilotno aktivnost v okviru tega območja ter priložnost povezovanja okoljsko pomembnih območij v širši regiji.

 

Preko projekta vzpostavljeno vstopno območje v biosfero Mure pa predstavlja tudi priložnost za nove zaposlitve, ki bodo trajnostno usmerjene, kakovostne in prinašale koristi za naravo in za ljudi.

 

Interes je tudi povezati ponudbo te vstopne točke biosfere s širšo ponudbo v občini in regiji v smislu diverzifikacije ponudbe in povezovanja ponudnikov v različne in raznolike turistične produkte.