Čas izvedbe projekta „GO IN NATURE”, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska poteka od 1. marca 2017 do 29. februarja 2020. Vodilni partner projekta je Mestna občina Murska Sobota, projektni partner na slovenski strani je Zveza tabornikov Pomurja, na madžarski strani pa lokalna samouprava naselja Csesztreg, Neprofitna javnokoristna d.o.o.  Holnapocska in Zalaerdő Zrt. Elementi projekta „GO IN NATURE”   krepijo obmejno sodelovanje, ekoturistični razvoj območja ter krepijo ozaveščanje.


S projektom GO IN NATURE želi Mestna občina Murska Sobota skupaj s partnerji  vzpostaviti mrežo naravi prijaznih in trajnostno opremljenih točk za doživljanje in interpretacijo narave in naravnih vrednot v čezmejnem prostoru Slovenije in
Madžarske. Te točke bodo skupaj z razvitimi programi za doživljanje naravnega okolja predstavljale izhodišče za trajnostno usmerjen turizem v naravnem okolju.


Partnerji projekta želimo s tem postati zgled vsem, ki želijo investirati v trajnostno infrastrukturo v naravno okolje. Infrastruktura, ki jo bomo razvili in preko idejne razvojne zasnove celotnega območja ob Muri v Mestni občini Murska Sobota tudi ustrezno umestili, obsega območje za piknike, učilnico na prostem, otroško doživljajsko igrišče, opazovalnice za živali ter urejene poti.

 

Na dostopni cesti od Kroga do broda na Muri pa bo urejena tudi t.i. vstopna točka, kjer bo možno parkirati, si spočiti na kolesarskem postajališču z nadstrešnico in se informirati o območju Mure, kamor vstopamo.