Čas izvedbe projekta „GO IN NATURE”, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska poteka od 1. marca 2017 do 29. februarja 2020. Vodilni partner projekta je Mestna občina Murska Sobota, projektni partner na slovenski strani je Zveza tabornikov Pomurja, na madžarski strani pa lokalna samouprava naselja Csesztreg, Neprofitna javnokoristna d.o.o.  Holnapocska in Zalaerdő Zrt. Elementi projekta „GO IN NATURE”   krepijo obmejno sodelovanje, ekoturistični razvoj območja ter krepijo ozaveščanje.