Strokovna predstavitev z naslovom „Reka Zala, Kis-Balaton in mokrišča”

Kis-Balaton