Čas izvedbe projekta „GO IN NATURE”, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska poteka od 1. marca 2017 do 29. februarja 2020. Vodilni partner projekta je Mestna občina Murska Sobota, projektni partner na slovenski strani je Zveza tabornikov Pomurja, na madžarski strani pa lokalna samouprava naselja Csesztreg, Neprofitna javnokoristna d.o.o.  Holnapocska in Zalaerdő Zrt. Elementi projekta „GO IN NATURE”   krepijo obmejno sodelovanje, ekoturistični razvoj območja ter krepijo ozaveščanje.Izkušnje programi

 

Partner je kot organizator mednarodnega tabora za mlade v letu 2009 pridobil ogromno izkušenj na področju priprave aktivnosti v regiji, s katerimi je predstavil regijo in njene značilnosti mladim v obliki doživljajskih aktivnosti. Partner je skozi izvajanje projekta Izziv prihodnosti pridobil izkušnje na področju čezmejnega povezovanja mladinskih organizacij, usposabljanja mladinskih voditeljev in skupnega strateškega načrtovanja v čezmejnem prostoru. Med drugim je s tem projektom ugotovil, da v čezmejni regiji ni ustrezne turistične ponudbe in prilagojenih prenočišč in turistične infrastrukture za mlade.


V okviru projekta želimo v Zvezi tabornikov Pomurja urediti točko za doživljanje narave in naravnega okolja v Krajinskem parku Goričko, v bližini vasi Domanjševci, kjer imamo taborniški dom in šotorišče ob njem. Ob tem pa pripraviti program za doživljanje narave na območju vzhodnega Goričkega.


V okviru projekta bo urejena lokacija za doživljanje narave v vasi Domanjševci v okviru KP Goričko. ZTP dobro sodelujemo z KP Goričko, kar je pomembno za obe strani. Lokacija ni izbrana naključno, saj je v bližini kar nekaj pomembnih lokacij, ki so lahko vključene v ponudbo lokacije, med drugim center Lutra v Križevcih (učna pot, ki so jo pripravili, se zaključi ob potoku južno od doma), Ekokmetija Korenika v Šalovcih, mimo lokacije gre mednarodna pot Sv. Martina ter druge pohodniške in pešpoti (Eurovelo kolesarska povezava ob železni zavesi, evropska pešpot E7 ter številne regionalne in tudi krajše čezmejne poti ...). Poleg tega sama lokacija ponuja z bližnjimi gozdovi, hribi in vodami odlično okolje za doživljanje narave v okviru KP Goričko. Lokacija je dostopna peš, s kolesom, v bližnji vasi pa je tudi železniška postaja. S potmi je ta lokacija povezana z drugimi.

 

Eko-kampa


Ureditev lokacije obsega ureditev eko-kampa z osnovno infrastrukturo na južni strani doma ter ureditev sanitarij in učilnice v samem domu za izvajanje programov. Z investicijo v obnovljive vire energije (fotovoltaika) pa bomo poleg demonstracijskega učinka predvsem zagotovili zmanjšano porabo energije in s tem tudi stroškov delovanja lokacije v poletnem času. Večina programov, ki jih bomo pripravili, se bo odvijala v okviru te lokacije in bližnje okolice.


Z navedenimi investicijami bomo zaokrožili obstoječo infrastrukturo, ki bo tako omogočila izvajanje celovitih programov, ki jih bomo razvili v okviru projekta. Brez teh investicij in nabave nove opreme (ki dopolnjuje obstoječe) namreč ne moremo zagotoviti ustreznega standarda za izvedbo programov.


Kamp in učilnice na prostem z kuhinjo in opremo zagotavljajo izvajanje daljših programov doživljanja in spoznavanja narave. Oprema in investicije v domu so namenjene zagotovitvi ustreznih prostorov in opreme za izvajanje programov tudi ob slabšem vremenu in izven poletja.