Čas izvedbe projekta „GO IN NATURE”, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska poteka od 1. marca 2017 do 29. februarja 2020. Vodilni partner projekta je Mestna občina Murska Sobota, projektni partner na slovenski strani je Zveza tabornikov Pomurja, na madžarski strani pa lokalna samouprava naselja Csesztreg, Neprofitna javnokoristna d.o.o.  Holnapocska in Zalaerdő Zrt. Elementi projekta „GO IN NATURE”   krepijo obmejno sodelovanje, ekoturistični razvoj območja ter krepijo ozaveščanje.

 

Projekt „GO IN NATURE” zagotavlja odlično možnost za oblikovanje kontaktov, propagiranje naših znamenitosti in programov, tako smo lahko člani čezmejne mreže turizma v naravi.


Kratek opis dejavnosti, ki bodo izvedene s pomočjo projekta:

 

  • v maju 2017 smo organizirali strokovno ekskurzijo za 40 oseb (20 madžarskih  in 20 slovenskih udeležencev). Izhodiščna točka je bila v Parku prijateljstva, ki se nahaja v nekdanjem mejnem pasu v naselju  Bödeháza in je spomenik starim prijateljstvom ter simbolizira povezanost. Tekom dneva smo obiskali arboretum Budafa, gozd  Vétyemi Ősbükkös.
  • Nabava Mynest opazovalnic ptic oziroma učnih škatel za namene uspešnosti gozdnih taborov oziroma krajših programov. 
  • V letu 2017 načrtujemo dva, v letu 2018 pa en mednarodni tabor v gozdarski gozdni šoli   Nyitnikék. Nabavili bomo tudi knjigo gozdne pedagogike in delovni zvezek.  
  • Razen številnih brošur, različnih prireditev in skupne spletne strani posveča projekt velik poudarek na promocijo, organizirali bomo tudi dve šolske gozdne konference ter dve predstavitvene prireditve. 
  • Strokovno sodelovanje krepijo tudi delavnice in skupno usposabljanje za vodnike tur.
  • V okviru projekta bomo oblikovali pet gozdnih izletniških točk (v bližini naselij  Kálócfa, Bödeháza, Újudvar, Kistolmács ter Zsigárd) in dva gozdna počivališča (v bližini naselij Obornak in Zalalövő). Na infrastrukturni razvoj se navezuje tudi vsebinski razvoj, izdelali bomo programe za pohodniške poti, ki so vezani k lokacijam.  
  • Od leta 2017 želimo, da bi z uporabo v projektu načrtovanih virov postal  tudi Dan gozdne železnice  „mednarodni”. 
  • V prihodnosti bo po vsebinskem razvoju razstave „Zakladi  Göcsej-a, gozd in drevo” , ki je v  mestu Lenti obiskovalcem na voljo  audio guide naprava in zvočno gradivo v 3 jezikih.